Przejście żubrów z pola do lasu

Żubry na polu

Bataliony na żerowisku

Rycyk z pisklakiem

Przepychanka młodych żubrów

Żubrza sjesta

W gnieździe bociana czarnego