Migawki z wiosennej Biebrzy

Przejście żubrów z pola do lasu

Żubry na polu

Bataliony na żerowisku

Rycyk z pisklakiem

Przepychanka młodych żubrów

Żubrza sjesta

W gnieździe bociana czarnego

Niedziela Palmowa w Łysych (Kurpie, 2009r.) - pokaz

Wiosna na rozlewiskach Narwii (2009r.) - pokaz

Piękno Kaszub - pokaz

Plener "żubrowy" 2018r. - pokaz