Plakat z lęgowymi sowami Polski

Rozpoznawanie siewek - głowy ptaków