Biebrzańskie żywoty - czyli opowieści mieszkańców bagien

Moje łowy - Wiktor Wołkow